Oznamy Farského úradu Malatiná

Oznamy

v liturgickom týždni                        

od: 26.3.  do: 2.4.

DeňDátumSlávenieObecČasSväté omše obetované za:
Pondelok27.3.pôstMalatiná18:30ZBP rod.Vladimíra Matušku
 Utorok28.3.pôstMalatiná18:30ZBP rod. Hubčík a Škvarka
 Streda29.3.pôstMalatiná18:30Poďakovanie 50r Ľubica s rod.
 Štvrtok30.3.pôstMalatiná17:00+st rod. Kucbel a Dragan
Piatok31.3.pôstMalatiná18:30+ Jozef Klocháň a Ladislav Mikula kňazi z Malatinej
Sobota1.4.pôstMalatiná7:30+Anton,Ján,sestra Miriam
Nedeľa2.4.Palmová Kvetná  nedeľaMalatiná8:00
10:00
+Vincentovia a Justína Vrabec
Za farnosť

Poďakovanie za upratanie kostola. sk. Č 4.

Poprosím sk. Číslo 5. .č . d.  89,90,91,93,100,103,104,2×353          

E   PBZ                 

V piatok pred sv.omšou a nedeľa 14:00 Krížová cesta zapojme sa viacerí.       Otcovia!!!

Spoločná sv.spoveď u nás vo štvrtok od 14:30-16:30 v týždni vydržme.

Budúcu nedeľu začneme pri kríži vonku donesme si maňušky, bahniatká.

Začína sa svätý alebo veľký týždeň.

Terciári po Kríž. ceste dnes.                   

V stredu Detská sv.omša.