Oznamy Farského úradu Malatiná

Oznamy

v liturgickom týždni                        

od: 24.9.  do: 1.10.

DeňDátumSlávenieObecČasSväté omše obetované za:
Pondelok25.9.OCRMalatiná18:30+ rodič. a st. rodič.
 Utorok26.9.OCRMalatiná18:30+Vincent a Gizela
 Streda27.9.Sv.Vincenta de Paul, kňaza-sp.Malatiná18:30ZBP rod. Brnická,Veselá
 Štvrtok28.9.OCRMalatiná18:30+rodič.Smoleň,Slušňák,Martin
Piatok29.9.Sv.Michala,Gabriela,Rafaela archanj.-sviatokMalatiná18:30Poďakovanie 40r Jozef
Sobota30.9.Sv.Hieronyma, kňaza, uC- sp.Malatiná16:00Za snúbencov a ich rodičov
Nedeľa1.10.26. cezročná nedeľaMalatiná8:00
10:00
Za farnosť
Z ruže Terézie Vargovej

Poďakovanie za upratanie kostola. sk. Č 13.

Poprosím sk. Číslo  .č .14. č .d  232,237,242,246,247,250,251,258,367        

45 E   PBZ        

Streda detská sv.omša                   

21.10. autobus na Bisk. vysviacku zapíšme sa v sakristii.

Ohlášky              

KRST Jakubko, Mikuláš 2×100 E PBZ na kostol

Andrej Brnický syn rod. Martina a Marty rod. Kočalkovej nar. v DK a býv. v Malatinej a Alexandra Veselá, dcéra rod. Jána a Jany rod. Lietavcovej nar. v Žiline a býv v Rajci  3.krát

Ľubomír Hunčaga, syn rod. Jozefa a Márie rod.Hunčagovej, nar. v DK a býv. na Medzibrodí a Palmíra Matušková, dcéra rod.Vladimíra a Dany rod. Klocháňovej,nar. v DK a býv. na Malatinej   2.krát

MM 13:00 Vešpery Terciárov 14:00