Oznamy Farského úradu Malatiná

 Oznamy

v liturgickom týždni                        

od: 31.7.  do: 7.8.

DeňDátumSlávenieObecČasSväté omše obetované za:
Pondelok1.8.Sv.Alfonza Máriu de Liguere,bisk a uC-spMalatiná18:30+Ernest Kadučák
 Utorok2.8.OCRMalatiná18:30+Jozef,Márie,Ján
 Streda3.8.OCRMalatiná18:30+Michal,Zuzana,Štefan,Jozefína,Libor
 Štvrtok4.8.Sv.Ján Mária Vianneyho, kňaza-sp.Malatiná18:30+z rod. Mužila a st.rod. Klocháň
Piatok5.8.OCRMalatiná18:30ZBP rod.Janák
Sobota6.8.Premenenie Pána- sviatokMalatiná15:00Za snúbencov a ich rodičov
Nedeľa7.8.19. v období cez rokMalatiná8:00
10:00
Za farnosť
ZBP rod. Klocháň

Poďakovanie za upratanie kostola. sk. Č 4.

Poprosím sk. Číslo 5. .č . d.    90,91,93,100,103,104,107,2×353                 

E   PBZ                     

1.piatok každý deň hodinu pred sv.omšou,chorí piatok 8:00.

V utorok za obvyklých podmienok v každom farskom kostole odpustky.

Dnes 14:00 Terciári Vešpery                        

14:30 Urbár

Ohlášky: Peter Janák, syn rod. Jána a Márie r. Tomlákovej nar. v DK a býv. na Malatinej a Olena Senyk , dcéra rod.Vasilij a Valentina r. Kuzmenko nar. Radomišeľ a býv. v Dk 1.2.3. krát