Hlavné menuZoznam dokumentov PDF Tlačiť E-mail

Schválená zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách - novelizácia.

schválená zmluva - Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná  fo rormáte pdf TU:SPLNOMOCNENIE na zastupovanie podielnika na VZ 2019 Tu vo formáte doc :

SPLNOMOCNENIE na zastupovanie podielnika na VZ 2019 Tu vo formáte pdf :

Návratka na vyplatenie dividend poštovou poukážkou TU:

Návratka na vyplatenie dividend bankovým účtom TU:


Dukumenty s Valného zhromaždenia 2019  TU:
Dukumenty s Valného zhromaždenia 22. 4. 2018  TU:
Dukumenty s Valného zhromaždenia 23. 4. 2017  TU:
Dukumenty s Valného zhromaždenia 24. 4. 2016  TU:
Dukumenty s Valného zhromaždenia 26. 4. 2015  TU:

 

Pôvodná Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná  fo rormáte pdf TU: