Hlavné menuValné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná 22.4.2018 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 19 Marec 2018 17:14

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná

Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

 

 POZVÁNKA

Srdečne pozývame svojich členov na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, ktoré sa uskutoční :

 

 

22.04.2018 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná

 

Prezentácia účastníkov pred otvorením schôdze valného zhromaždenia začne od 13.00 hod.

 1.  Otvorenie schôdze valného zhromaždenia
 2.  Návrh zloženia a voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3.  Schválenie programu schôdze valného zhromaždenia
 4.  Správa odborného lesného hospodára za rok 2017 (p. Jozef Potočár)
 5.  Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2017 (predseda Ing. Miroslav Kopilec)
 6.  Správa o hospodárení za rok 2017 (Ing. Peter Slušňák)
 7.  Správa dozornej rady za rok 2017 (p. Valentín Slušňák)
 8.  Návrh a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2017, plánu na rok 2018
 9.  Diskusia
10. Návrh a schvaľovanie uznesenia zo schôdze valného zhromaždenia
11. ZáverV Malatinej 14.03.2018

 

 

      Ing. Miroslav Kopilec v.r.
predseda PSU obce Malatiná