Hlavné menuOznam - vyplácanie dividend za rok 2014 PDF Tlačiť E-mail

Výbor Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná oznamuje podielnikom, že dividendy bude vyplácať
15. – 30. júna 2015 t.j. v utorky a štvrtky od 14:00 - 18:00 hod. v kancelárií spoločenstva.
Vyplácať sa budú dividendy za rok 2014. Výška schválenej dividendy  je 0,01 €/m2 účastnín spoločenstva. So sebou si prineste občiansky preukaz. Dividendy je možné vyplatiť aj na úradne overené splnomocnenie.


Vyplácanie podielnikom ich podielov zo zisku nasledovnými spôsobmi:
- bezhotovostným prevodom na účet v peňažnom ústave,
- poštovou poukážkou
- výplatou v hotovosti.

Na vyplatenie bezhotovostným prevodom(žiadosť tu) alebo poštovou poukážkou(žiadosť tu) je potrebná predchádzajúca písomná žiadosť podielnika.
Podiely uhrádzané prostredníctvom poštovej poukážky, budú zasielané na náklady podielnika.
Ostatné spôsoby úhrady budú realizované na náklady spoločenstva.