Hlavné menuOrgány spoločenstva PDF Tlačiť E-mail

Organizačná štruktúra PSU:

Valné zhromaždenie je najvvšším orgánom spoločenstva, tvoria ho všetci členovia spoločenstva, schádza sa jeden krát za rok a zvoláva ho výbor spoločenstva.
 

Súčasní členovia:

Výbor PSU:

Ing. Miroslav Kopilec, predseda

Jaroslav Kramár, podpredseda

Jozef Barbina, lesný gazda, člen výboru

Anton Dragan , člen výboru

Ondrej Škvarek , člen výboru
 

Dozorná rada PSU:

Ing. Ľubomír Paluga, predseda

Valentín Slušňák, člen DR

Jozef Kulina, člen DR